Lær mig at kende

Det lille psykolog hus

Min tilgang, filosofi og fremgangsmåde

Psykolog med mere end 15 års erfaring

Sådan kan jeg hjælpe

At tale med et andet menneske om de aspekter i livet, du udfordres af og bøvler med, kan give nye perspektiver og blive begyndelsen på betydningsfulde kursændringer i dit liv.

Måske du har brug for nogle småjusteringer, måske du har brug for hjælp til mere radikale ændringer. Til tider har vi ”lettere skibe” der skal tilbage på ret kurs, andre gange står vi med ”tunge olietankere”, der har brug for at blive vendt.

Hvad enten du har brug for kursændringer, nye perspektiver eller hjælp til at finde vej, vil jeg gerne stå til rådighed for dig som psykolog og som medmenneske.

Livet kan være svært af mange grunde. Jeg har gennem mere end 15 år som psykolog fået lov at følges med børn, unge og voksne i både ind- og udland i forskellige dele af deres livskapitler og set en stor variation af vanskeligheder og behov for hjælp.

Men jeg har også fået lov at se mennesker få håb, handlemuligheder og nye perspektiver på eget liv.

Eksistens, livsforståelse og tro

At kende sig selv, handler også om at kende sig selv i en større sammenhæng. Den livsforståelse vi har, det vi tror på og den måde vi ser verden omkring os på, gør noget ved den måde vi forstår os selv på. Det er ikke min opgave som psykolog at bestemme, hvad du skal tro og mene. Men det vil ofte være relevant, at se på hvad din grundlæggende livsforståelse er. Har du dertil brug for at tale om livsværdier og tro, er det også aspekter jeg har erfaring i at tale om.

For mig som kristen, har troen en eksistentiel betydning – helt ned i det almindeligt levede hverdagsliv. Som psykolog har jeg arbejdet med andre, hvor deres tro og livsanskuelse ligeledes spillede en afgørende rolle i deres liv, selvforståelse og handlemuligheder. Det er min erfaring som privatperson og som psykolog, at troen kan være både en resurse og en udfordring i livet. Derfor kan troen – hvad den end måtte rette sig mod, være et relevant aspekt for nogen at inddrage i terapien, når livet gør ondt af den ene eller anden grund.

Book selv den tid, der passer dig bedst

Bag om psykologen

Jeg er født i 1977, opvokset i København og bor nu i Køge med min mand og vores 3 børn. I 2006 blev jeg uddannet psykolog og har siden arbejdet dels i Danmark og dels i udlandet som psykolog. Jeg har i min tid som psykolog arbejdet med både børn, unge og voksne. Jeg har undervist, superviseret og afholdt foredrag, ligesom jeg har beskæftiget mig med arbejdet i grupper og familiebehandling. Sidst men ikke mindst har jeg gennem årene nydt at arbejde med samtaleforløb for både enkeltpersoner, par og familier.

Jeg sætter pris på at arbejde eksistentialistisk med problemstillinger, men ynder også at fastholde en pragmatisk og hverdagsnær tilgang til livet. For mig at se er det først og fremmest virksomt, men også relevant og interessant at benytte både det dybe betydningsbærende perspektiv og den nære hverdagspraksis, når jeg arbejder som psykolog.
Ud over de eksistentielle og praksisnære perspektiver trækker jeg også gerne på forståelser fra bl.a. den systemiske tænkning, den kognitive psykologi og den narrative tilgang.

Endelig skal det nævnes, at jeg er med i dansk psykologforening og følger de etiske retningslinjer, der er givet der.